Açık Arttırma İle Satılmış En Pahalı Tablolar

Müzayelerde açık arttırmayla satılmış en pahalı tablolar, enflasyona uyarlanmış ABD doları bedellerine göre sıralanmıştır. Salvator Mundi – Leonardo da Vinci – 1490-1500 Satıcısı: Adı bilinmeyen bir ingiliz baronu Alıcı: Bir Suudi Prensi Tablo hakkında ayrıntılı incelemeye buradan ulaşabilirsiniz. Nafea Faa Ipoipo (Ne Zaman Evleceksin?) – Paul Gauguin – 1892 Satıcı: Rudolf StaechelinAlıcı: Bilinmiyor Paris doğumlu […]

Rönesans Döneminde Sanatçının Toplumsal Konumu

“Rönesans döneminde sanata duyulan gereksinimin artması, sanatçının küçük kentsoylu kökenli zanaatçılıktan özgür tinsel emekçiden oluşma bir kesime yükselmesine yol açar, önceleri belli bir kökenden yoksun sanatçılar olarak rastlanan bu emekçiler, böylece sınıfsal tutarlılığı bulunmayan ama ekonomik açıdan güvenceye sahip ve toplumsal açıdan da belli bir sürekliliği olan bir kesit oluşturmaya başlarlar. ” (HAUSER, Arnold) Quattrocento’nun […]

Rönesansın Ötesindeki İsim: Michelangelo

Kıyamet Günü’nde (1534-1541) yeni ruh, sınır tanımaz bir biçimde egemendir; kusursuzluk ve güzellik, güç ve gençlik anıtı değildir artık burada yükselen; Rönesans dünyasını yok etmekle tehdit eden kargaşadan kurtulmak için bir çığlık, bir şaşkınlık ve umutsuzluk resmidir. İçimizdeki tüm dünyevi, fiziksel ve duyusal şeyleri yok etme arzusu ve bağlılığıdır yapıta hükmeden. Rönesans kompozisyonlarındaki mekansal uyum […]

İtalyan Rönesans Mimarisi

Avrupa’nın yeniden doğuşu 13. yüzyılda manastır ağırlıklı uygarlıktan şehir ağırlıklı uygarlığa geçişle başlar. Bu geçişin ilk örnekleri Fransa’da, Almanya’da, İngiltere’de görülür, Hümanizma akımının gelişmesiyle değişim İtalya’da yeni bir boyut kazanır; edebiyatta, resim, heykel ve mimaride Rönesans çağı açılır. Erken Rönesansın ilk büyük mimarları Floransalı Filippo Brunelleschi (1377-1446) ile Leone Battista Alberti (1404-1472) mimariye ortaçağın yapı […]

Rönesans; İtalya’da Doğmuş, Fransız Adıyla Tanınmış. Peki Neden?

    Rönesansın İtalya’da doğup geliştiğini bilmeyen hemen hemen yoktur, oysa pek az yerde “Rönesans” kelimesinin kökeni üzerinde durulur. Peki gerçekten Avrupa tarihinin ve kültürünün bu önemli dönemini adlandırırken İtalyancası Rinascita yerine Fransızcası Renaissance neden tercih edilir? Aslına bakılacak olursa, tuhaflık sadece adlandırmada değildir; rönesansın eğitim araçlarında, ansiklopedilerde ya da el kitaplarında rastlanılan basmakalıp tanımları […]

Egon Schiele Hakkında Bilmediğiniz 9 Şey

Ünlü Avusturyalı ressam Egon Schiele; kendi portreleri, rahatsız edici yoğunlukta bükülmüş cisimleri ve ham cinsellik içeren resimleri ile tanınmıştır. 20. yüzyılın figüratif ressamlarından olan Egon, kâğıt üzerinde 3000’in üzerinde eser ve 300’e yakın tablo yarattı; bunların çoğu, aleni şekilde ortaya konan akıl dışı erotizmleri nedeniyle şok edici ve saldırgan olarak kabul edildi. Son derece keskin […]