Mussolini Kimdir?

İtalyan faşizmin hikayesiyle, Mussolini’nin yaşantısı ayrılmaz biçimde içiçedir. İtalyan faşizmi Mussolini ile ortaya çıkmış, gelişmiş, iktidara gelmiş ve onunla birlikte de batmıştır. Mussolini, 29 Temmuz 1883’te, Romagno’nun Doula kasabasında doğdu. Annesi Rosa Maltoni basit, koyu katolik bir kadındı. Babası Alessandro Mussolini ise, sosyalist bir devrimciydi. Oğluna meksikalı devrimci Benito Juares’in Amilcare Cipriani adlı bir anarşistin […]

İtalyan Rönesans Mimarisi

Avrupa’nın yeniden doğuşu 13. yüzyılda manastır ağırlıklı uygarlıktan şehir ağırlıklı uygarlığa geçişle başlar. Bu geçişin ilk örnekleri Fransa’da, Almanya’da, İngiltere’de görülür, Hümanizma akımının gelişmesiyle değişim İtalya’da yeni bir boyut kazanır; edebiyatta, resim, heykel ve mimaride Rönesans çağı açılır. Erken Rönesansın ilk büyük mimarları Floransalı Filippo Brunelleschi (1377-1446) ile Leone Battista Alberti (1404-1472) mimariye ortaçağın yapı […]

Haçlı Seferleri

HAÇLI SEFERLERİ (1096-1291) 1096-1291 yılları arasında Batı devletlerinin Papa’nın isteği ve çağrısı sonucunda Doğu’ya yaptıkları seferlerin tamamına “Haçlı Seferleri” denilir. Haçlı Seferleri hem İslam Tarihi hem Türk Tarihi hem de Dünya Tarihi’nde önemli bir yer ve öneme sahiptir. Haçlı Seferleri’nin kronolojik tarihini anlatmadan evvel ardında yatan sebepleri, neden “Haçlı” olarak adlandırıldığını anlamak gerekir. Haçlılar Avrupalı […]

Barok Yolculuğu: Ornamental Haritaların İkonografisi

VİSSCHER 1690 Bu haritada dini, kozmolojik ve astrolojik bir tema işlenmiştir. Şahlanan mevsimler ve onlara eşlik eden burçlar gözlemlenir. Son olarak, her iki yarım kürenin birleşim yerlerindeki figürler de hıristiyanlığın putperestliğe karşı zaferini temsil eder.       NOLİN 1767 Bu harita adeta evrenin başlangıcına değin uzanan bir İncil anlatısını andırır. Haritanın dış kısımlarında, yaratılış […]