Söyle Kimsin? Kral Süleyman

1- Hz.Davut’un oğlu olan Süleyman, İÖ 970’den 930’a kadar Eski İsrail’e krallık yapmıştır.

 

2- Kutsal kitapta bilge ve adaletli bir yönetici olarak tanıtılır -Kudüs’ün ilk tapınağının mimarıdır- ama sonunda tanrıya sırtını döner, putperestliğe düşer ve bunun için cezalandırılır.

 

3- Sonraki yıllarda, Süleyman’ı büyük bir büyücü ve gizemli bilgeleri haiz bir kral olarak tasvir eden çok sayıda öykü ortaya çıkmıştır.

 

4- Süleyman’ın sihirli bir yüzüğü olduğu söyleniyordu ve bu yüzüğe Süleyman’ın mührü deniyordu. Yüzüğün üstünde Davut’un yıldızı simgesi vardı.

 

5- İS birinci yüzyıldan itibaren anlatılan öykülerde Süleyman’ın bu yüzüğü hayvanları ve hava koşullarını kontrol etmekte kullandığı anlatılır.

 

6- Doğruluğu tartışma konusu olan Süleyman’ın vasiyetinde, kral bu yüzükle iblisleri yöneterek onlara İlk Tapınak’ı inşa ettirir. (Daha sonra bu tapınak bütün Mason localarının prototipi haline gelir. Masonluk’a kabul törenlerinde bugün bile tapınağın inşasını anlatan bölümler yeniden canlandırılır.)

 

7- Süleyman’ın yüzüğündeki motif kimi zaman pentagram olarak gösterilir, bu simge de Batı’da büyüyle ilişkilendirilmiştir. Beş köşeli yıldızın iblisleri uzak tutan bir tılsım olduğuna inanılıyordu.

 

8- Süleyman öyle ünlü bir büyücüydü ki, daha sonra yazılan iki büyü kitabı onun adını taşır: Süleyman’ın Mührü(on dördüncü veya on beşinci yüzyıldan kalma) ve (on yedinci yüzyılda yazılan) Süleyman’ın Küçük Mührü.

 

9- Bu kitaplar gözbağcılık, sihirli nesneler yaratma, sihirli ameliyatlar ve iblislerle meleklerin çağırılması gibi konuları işler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir